Artykuły branżowe

Delegowanie cudzoziemców

Data publikacji:18.03.2019

Delegowanie cudzoziemców do pracy za granicę jest uzależnione od prawa obowiązującego w państwie, do którego są oddelegowani pracownicy.

Najważniejszym elementem jest zapewnienie pracownikom wynagrodzenia na poziomie najniższej krajowej, obowiązującej w państwie docelowym. Dyrektywa 2014/67 mówi o obowiązku zamieszczania przez państwa, informacji o warunkach zatrudnienia, jak również o układach zbiorowych oraz zakresie zastosowywania.

Nie każde państwo ustala poziom wynagrodzenia na zasadzie ogólnokrajowej. Bardzo ważnym elementem jest zapewnienie warunków pracownikom delegowanym, które obowiązują w państwie delegowania:

 • Minimalne stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Minimalny wymiar płatnego urlopu rocznego.
 • Maksymalny okres pracy oraz minimalny okres wypoczynku.
 • Bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy.

Pracodawca, delegujący swoich pracowników, ma obowiązek do każdorazowego porównania przepisów kraju oddelegowania, z przepisami obowiązującymi w Polsce. Pracodawca deleguje pracowników pod swoim kierownictwem oraz na własny rachunek. Pracownicy oddelegowani powinni miec zapewnione odpowiednie warunki socjalne. Należy zadbać również o odzież ochronną oraz narzędzia pracy. Pracodawca delegujący powinien ustalić to z podmiotem na rzecz którego wykonywana będzie praca.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, pracownik delegowany to pracownik „w rozumieniu przepisów państwa członkowskiego, do którego jest delegowany, wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasowo skierowanego do pracy na terytorium tego państwa przez pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP”.

W przypadku delegowania obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców, należy ustalić, czy pracodawca prowadzi znaczącą działalność w państwie wysyłającym. Aby potwierdzić, czy mamy do czynienia z delegowaniem pracowników, należy ocenić elementy, takie jak:

 • Siedziba firmy – lokalizacja i jej istnienie w kraju głównej działalności.
 • Miejsce naboru pracowników delegowanych.
 • Miejsce, gdzie przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność
 • Datę rozpoczęcia delegowania zapewniony transport i zakwaterowanie dla pracownika delegowanego.

Delegowanie cudzoziemców spoza UE

W przypadku delegowania cudzoziemców spoza obszaru UE zalegalizowanie pobytu ma kluczowe znaczenie. Pracodawca ma również obowiązek: W przypadku delegowania cudzoziemców spoza obszaru UE zalegalizowanie pobytu ma kluczowe znaczenie. Pracodawca ma również obowiązek:

 • Weryfikacji dokumentu, który zezwala cudzoziemcowi na pobyt.
  Zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej.
 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz do odprowadzania składek.
 • Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy.