Artykuły branżowe

Delegowanie pracowników do Norwegii

Data publikacji:18.08.2019

Firma funkcjonująca na terenie kraju UE / EOG może stosować delegowanie pracowników do Norwegii w przypadku, kiedy chce wykonywać zlecenie dla norweskiej firmy. Opisana sytuacja mówi o wykonywaniu pracy bez pozwolenia na pobyt. Pracownik jednak posiada pozwolenie na pracę w państwie głównej działalności firmy delegującej.

Delegowanie pracowników do Norwegii wymaga spełnienia warunków przez pracownika. Pracownik taki musi:

 • Być zatrudniony przez firmę z kraju UE / EOG, która ma umowę z norweską firmą na wykonanie zadania w Norwegii. Może także zostać zatrudniona w firmie z kraju UE / EOG, która rozpoczyna działalność w Norwegii.
 • Zajmować stałą pozycję w firmie w innym kraju UE / EOG.
 • Posiadać legalny pobyt w kraju UE / EOG, w którym pracodawca ma siedzibę.
 • Posiadać wyższe stanowisko lub specjalistyczną wiedzę, jeżeli firma, w której zamierza pracować, otwiera siedzibę w Norwegii.

Praca dla firmy w Norwegii

Jeżeli pracownik chce wykonywać pracę dla firmy w Norwegii powinien posiadać następujące dokumenty:

 • Umowę między pracodawcą za granicą a klientem w Norwegii, która zawiera informację o czasie trwania zlecenia.
 • Umowę o pracę zawartą z pracodawcą za granicą.
 • Pozwolenie na pobyt lub świadectwo rejestracji w kraju UE / EOG, w którym pracodawca ma siedzibę. Dokumentacja ta musi także wskazywać, że pracownik posiada prawo powrotu do kraju UE / EOG po pobycie w Norwegii.
 • Kopię paszportu delegowanego pracownika.

W przypadku, kiedy firma, w której podmiot wykonuje pracę, założy firmę w Norwegii, pracownik powinien posiadać:

 • Dokumentację dotyczącą stanowiska kierowniczego lub specjalną wiedzę niezbędną do założenia firmy w Norwegii, np. dokument doświadczenia zawodowego lub edukacji, bądź ewentualnie list od kierownika firmy.
 • Dokumentację, która zezwala na pobyt lub świadectwo rejestracji w kraju UE / EOG, w którym firma ma siedzibę. Dokumenty te muszą potwierdzać możliwość powrotu do kraju UE / EOG, po pobycie w Norwegii.
 • Paszport.

Główne etapy złożenia wniosku:

 1. Wydruk listy kontrolnej i zebranie potrzebnych dokumentów.
 2. Wpisanie wniosku.
 3. Osobiste spotkanie w ambasadzie, w celu dostarczenia wniosku i dokumentów.