Om virksomheden

Ledende branche

Kødindustrien arbejder med opgaver relateret til forarbejdningen af råt kød. Kødindustriens vigtigste opgave er slagtning af dyr, opskæring af slagtekroppe i dele og produktion af kødprodukter. Kødindustrien er den største branche i fødevareindustrien.
Den største produktion af levende svin er i Tyskland, men af betydelige kødproducenter i EU er ligeledes Spanien, Frankrig, Polen, Italien, Danmark, Holland og Belgien.
Udviklingen af kødindustrien i hvert land er først og fremmest afhængig af efterspørgsel, tilgængelige råvarer, arbejdseffektivitet samt konkurrencemæssige fordele.
Den aktuelle markedssituation viser, at forbrugerne vælger produkter af høj kvalitet, og som indeholder en stor kødandel. En meget vigtig trend, som er afgørende for produktionsudvidelse, er driften af slagtervirksomheder med traditioner. På det sidste forstærkes kravene til sund ernæring, hvilket betyder, at kødindustrien skal imødekomme kundernes ønsker.

Virksomheden specialiserer sig i uddelegering af medarbejdere til kødindustrien.
Hovederhvervet er kødudskærer, som udfører opgaver forbundet med udskæring i delstykker, i princippet halvkroppe, kvarte slagtekroppe, og skærer delstykkerne i mindre elementer og handelsprodukter under hensyntagen til sanitære og hygiejniske forskrifter og arbejdsmiljø.

Opgaver for en medarbejder med stillingen kødopskærer:

  • opskæring i dele af halve svinekroppe, kvarte oksekroppe, kalvekroppe samt fårekroppe – manuelt og ligeledes på opskæringsbånd,
  • udskæring af halve svinekroppe, kvarte oksekroppe, kalvekroppe og fårekroppe i færdige udskæringer og i kød til produktion af pålæg og konserves ved brug af specialudstyr,
  • forberedelse af færdige udskæringer til produktion af røgvarer eller foretagelse af yderligere udskæring til handelsvarer,
  • sortering af kød og slagtekroppe fra opskæring af dele til røgvarer eller handelsvarer efter klasse i henhold til kødets farve, etc.,
  • klassificering af fedt, knogler, årer i respektive klasser,
  • udskæring af indvolde fra alle typer slagtedyr,
  • mekanisk og manuel flåning,
  • slibning og vedligeholdelse af redskaber til slagtning og udskæring.

En medarbejder i afdelingen for kødudskæring bør være i god fysisk form. Arbejdet med opskæring foregår under specifikke miljøforhold, så en meget vigtig egenskab er tilpasningsevne og opfattelsesevne.
Arbejdet foregår i slagtehaller, udskæringsområder, produktionsområder og lagerområder, som er passende nedkølede. Udskæreren udfører arbejdet ved brug af farlige redskaber, maskiner og udstyr, hvor konstant forsigtighed er essentiel.