Yrityksestä

Merkittävä teollisuuden ala

Lihateollisuuteen kuuluu erilaisia liharaaka-aineen jalostukseen liittyviä tuotantoaloja. Lihateollisuus voidaan jaotella kolmeen pääalaan, joita ovat eläinten teurastus, ruhojen leikkaaminen paloiksi sekä lihavalmisteiden tuotanto. Lihateollisuus on elintarviketeollisuuden suurin toimiala.

Suurin sianlihan tuottajamaa on Saksa, mutta myös Espanja, Ranska, Puola, Italia, Tanska, Alankomaat ja Belgia ovat merkittäviä lihan tuottajia EU:n alueella.

Lihateollisuuden kasvu kussakin maassa riippuu ensisijaisesti kysynnästä, liharaaka-aineen saatavuudesta, työn tuottavuudesta sekä muista kilpailueduista. Nykyinen markkinatilanne osoittaa, että kuluttajat valitsevat ensisijaisesti korkealaatuisia tuotteita, joissa on korkea lihapitoisuus. Erittäin tärkeä suuntaus, joka vaikuttaa tuotannon kasvuun, on pitkiä perinteitä omaavien lihajalostamojen suosiminen. Viime aikoina myös terveellisen ruokavalion periaate on nouseva trendi ja lihateollisuuden on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin odotuksiin.

Yrityksemme on erikoistunut työntekijöiden lähettämiseen lihateollisuuden tuotantoyksiköihin.
Yleisin näistä ammateista on lihanleikkaaja, joka leikkaa ja paloittelee koko-, puoli- ja neljännesruhot myyntin sopiviksi pienemmiksi paloiksi ja muiksi myyntiin sopiviksi artikkeleiksi voimassa olevia terveys- ja hygieniamääräyksiä sekä työturvallisuusohjeita noudattaen.

Lihanleikkaajana toimivan työntekijän tehtäviä ovat:

  • sikaeläinten puoliruhojen, nautaeläinten neljännesruhojen, vasikoiden ja lampaiden ruhojen leikkaaminen käsin erilaisissa työpisteissä kuten hihnalla,
  • sikaeläinten puoliruhojen, nautaeläinten neljännesruhojen, vasikoiden ja lampaiden ruhojen paloittelu pieniksi osiksi myytäväksi sellaisenaan tai leikkeleiden ja muiden lihavalmisteiden raaka-aineeksi,
  • perusosien paloitteleminen savustetun lihan tuotantoa tai muuta jatkojalostusta varten,
  • lihojen ja rasvojen lajittelu eri käyttötarkoituksiin sopiviksi lajitelmiksi tai lihan ominaisuuksien mukaan eri laatuluokkiin,
  • rasvojen, luiden, sidekudosten lajittelu eri laatuluokkiin,
  • kaikenlaisten teurastettavien eläinten sisäelinten leikkaaminen,
  • mekaaninen ja manuaalinen nylkeminen,
  • eikkaamotyökalujen teroitus ja säilytys.

Leikkaamon työntekijällä tulee olla hyvä fyysinen kunto ja kestävyys. Lihaleikkaamossa työskennellään erityisen haastavissa olosuhteissa, jolloin työntekijällä pitää olla hyvä sopeutumis- ja havaintokyky.

Työ tapahtuu teurastus-, leikkaus-, tuotanto- ja varastointipisteissä, joissa on jatkuvasti alhaiset lämpötilat. Leikkaaja suorittaa työtehtäviään vaarallisten työkalujen, koneiden ja laitteiden avulla, jolloin työntekijän on noudatettava erityistä varovaisuutta.