Artikler

Utsending av arbeidstakere til Danmark

Data publikacji:01.10.2019

Det øker stadig antall næringsdrivende som bestemmer seg for å tilby tjenester i Danmark ved å sende ut sine ansatte. I dette tilfellet må arbeidsgiver huske at det skal gjelde da ikke bare lover og bestemmelser i dette landet han eier bedriften i, men også danske lovbestemmelser. Utsending av arbeidstakere innebærer også anvendelse av internasjonal lov, avtaler om å unngå dobbeltbeskatning, fellesskapets bestemmelser om utsending av arbeidstakere samt koordinering av trygdesystemer.

Utsending av arbeidstakere til Danmark må selskapet begynne med registrering i RUT-systemet som styres av Erhvervsstyrelsen. Arbeidsgiver skal foreta registrering senest den dagen arbeidet begynner. I tilfelle man skal utføre et nytt oppdrag har næringsdrivende plikt til å registrere seg i systemet igjen.

Dansk lov om utsendte arbeidstakere av 25. mars 2011 laget basert på Direktiv 96/71 bestemmer ikke minstelønnen for utsendte arbeidstakere. I Danmark finnes det ikke forkrifter som avgjør minstelønnen. Satsbeløpene bestemmes i tariffavtaler som forhandles av fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner.

Den 19. september 2012 trådde det i kraft i Danmark den nye loven L921 som gjelder skatt på leie a utenlandsk arbeidskraft. Næringsdrivende fra Danmark som arbeidet ytes for, kan anses av de danske skattemyndighetene for «en faktisk arbeidsgiver». Dette begrepet betyr næringsdrivende som faktisk benytter arbeidstakerens arbeid ved å bære ansvar og risiko for resultater av hans eller hennes arbeid.

En internasjonal utveksling av arbeidskraft skjer når en arbeidstaker som har inngått kontrakt med en gründer, jobber for en annen gründer i utlandet. Ved en slik utleie forekommer det tre parter:

  • dansk gründer,
  • arbeidsgiver fra et annet land enn Danmark som sender ut arbeidstakere til jobb i Danmark,
  • arbeidstaker.

SKAT, det vil si danske skattemyndigheter, har publisert en veiledning som beskriver anvendelse av den nye skatten.
Lønn for arbeidstakere fra utlandet beskattes i samsvar med loven L921 med skatt på 35,6 % som består av to deler:

  • på 8 % som beregnes fra bruttolønn – arbeidsmarkedsbidrag,
  • på 30 % som beregnes etter å ha trukket arbeidsmarkedsbidrag – skatt for leie av arbeidskraft.

En dansk gründer som benytter utenlandske arbeidstakere, er ansvarlig for å trekke den nye skatten. Grunnlaget for beregning av skatten er bruttolønn til den ansatte fra utlandet, og den vises av selskapet som ansetter denne arbeidstakeren.
Den danske gründeren trekker skatt i dette øyeblikket faktura for utført tjeneste betales for den utenlandske entreprenøren.
Arbeidsgiver i Danmark er forpliktet til å lage ei månedsliste over arbeidstakere som utførte arbeid for ham eller henne sammen med beløp på skattetrekk.