Om selskapet

Ledende bransje

Kjøttbransjen omfatter oppgaver knyttet til bearbeiding av kjøtt. Kjøttindustriens hovedoppgave er slakting av dyr, nedskjæring av skrott i deler og produksjon av kjøttvarer. Kjøttbransjen er den største grenen i matindustrien.

Den største produksjonen av slaktegris finnes i Tyskland, men også Spania, Frankrike, Polen, Italia, Danmark, Nederland og Belgia er viktige produsenter av kjøtt i Europeisk Union.

Utvikling av kjøttindustrien i hvert land er avhengig først og fremst av etterspørsel, råvarens base, arbeidsproduktivitet og komparativt fortrinn.

Den nåværende markedssituasjonen viser at forbrukere velger produkter av høy kvalitet som har et høyt kjøttinnhold. En veldig viktig trend som avgjør økt produksjon, er aktivitet i slakterier med tradisjoner. I det siste har prinsippet om å spise sunt blitt mer populært, noe som betyr at kjøttindustrien må imøtekomme kundenes krav.

Selskapet spesialiserer seg på å sende ut arbeidstakere til kjøttbedrifter.
Hovedyrket er kjøttskjærer som utfører oppgaver knyttet til nedskjæring av halvskrotter, kvartinger og hele skrotter til ferdige råvarer samt tilskjæring av ferdige råvarer til små kjøttdeler og salgselementer ved å overholde forskrifter om renhold og hygiene samt HMS-regler.

Den ansattes oppgaver på stilling som kjøttskjærer:

  • nedskjæring av svine-halvskrotter, kvartinger av storfe og kalve- og saueskrott både for hånd og på skjærebord- og linjer,
  • tilskjæring, ved hjelp av spesialverktøy, av svine-halvskrotter, kvartinger av storfe og kalve- og saueskrott samt ferdige råvarer til små kjøttdeler og kjøtt til produksjon av pålegg og hermetikk,
  • forberedelse av deler fra råvarer til produksjon av røkt kjøtt, eller gjennomføring av ytterligere bearbeiding for å oppnå et salgsprodukt,
  • sortering av kjøtt og fett fra bearbeiding av deler til røkt kjøtt eller salgsdeler i klasser avhengig av kjøttfarge o.l.,
  • klassifisering av fett, bein, årer i individuelle klasser,
  • nedskjæring av skrott til alle typer slaktedyr,
  • mekanisk og manuell flåing,
  • skjerping og vedlikehold av utstyr som brukes til nedskjæring og tilskjæring.

En ansatt innen nedskjæring av kjøtt bør være i god fysisk form og ha stor utholdenhet. Kjøttskjærer arbeider i spesifikke miljøforhold, så evne til å tilpasse seg og oppmerksomhet er veldig viktige egenskaper.

Arbeidet foregår i slakte-, skjære-, produksjons- og lagringshaller som er riktig luftkondisjonert. Kjøttskjærer utfører oppgaver ved hjelp av farlige verktøy, maskiner og utstyr der det er viktig å utvise ekstrem forsiktighet.