Pracownicy tymczasowi dla przetwórstwa mięsnego – misja Laubringen

Pracownicy tymczasowi dla przetwórstwa mięsnego – Laubringen rozwiązuje problemy kadrowe w branży . Rosnące wymagania klientów i dynamika rynku sprawia iż coraz częściej zakłady produkcyjne decydują się na korzystanie z usług firm dostarczających pracowników tymczasowych. Pozwala to szybciej reagować na zmiany na rynku i realizować zlecenia w sposób dynamiczny.

Branża mięsna obejmuje zadania związane z przetwarzaniem surowca mięsnego. Głównym zadaniem przemysłu mięsnego jest ubój zwierząt, rozbiór tusz na elementy, produkcja przetworów mięsnych. Branża mięsna jest największą branżą w przemyśle spożywczym.
Największa produkcja żywca wieprzowego znajduje się w Niemczech, jednak liczącym się producentem mięsa w Unii Europejskiej jest również Hiszpania, Francja, Polska, Włochy, Dania, Holandia oraz Belgia.
Rozwój przemysłu mięsnego, w każdym kraju, uzależniony jest przede wszystkim od popytu, bazy surowca, wydajności pracy oraz przewagi komparatywnej.
Aktualna sytuacja na rynku pokazuje, że konsumenci wybierają produkty wysokiej jakości, które posiadają dużą zawartość mięsa. Bardzo ważny trend, który decyduje o zwiększeniu produkcji jest działalność w masarniach z tradycjami. W ostatnim czasie, na sile przybiera zasada zdrowego odżywiania, co sprawia, że przemysł mięsny musi sprostać wymaganiom klientów.

Pracownicy tymczasowi dla przetwórstwa mięsnego

Firma specjalizuje się w delegowaniu pracowników do zakładów mięsnych.
Głównym zawodem jest rozbieracz mięsa, który wykonuje czynności związane z rozbiorem na części zasadnicze półtusz, ćwierćtusz, tusz oraz dokonuje wykrawania elementów zasadniczych na mięsa drobne oraz elementy handlowe z zachowaniem przepisów sanitarno-higienicznych oraz BHP.

Zadania pracownika na stanowisku rozbieracz mięsa:

  • rozbieranie na części półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych oraz baranich ręcznie, jak również na taśmie rozbiorowej,
  • wykrawanie, za pomocą specjalnych narzędzi, półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych oraz baranich, jak również elementów zasadniczych z przeznaczeniem na mięsa drobne , mięsa do produkcji wędlin i konserw,
  • przygotowywanie z części zasadniczych elementów do produkcji wędzonek, bądź przeprowadzanie dodatkowej obróbki w celu uzyskania produktu handlowego,
  • sortowanie mięsa i tłuszczów pochodzących z obróbki elementów na wędzonki, bądź elementów handlowych na klasy w zależności od barwy mięsa, itp.,
  • klasyfikowanie na poszczególne klasy tłuszcze, kości, żył,
  • rozbieranie ośrodków wszystkich rodzajów zwierząt rzeźnych,
  • skórowanie mechaniczne i ręczne,
  • ostrzenie i konserwowanie narzędzi przeznaczonych do rozbioru i wykrawania.

Pracownicy tymczasowi dla przetwórstwa mięsnego np. działu rozbioru mięsa powinien posiadać sprawność i wytrzymałość fizyczną. Praca rozbieracza odbywa się w specyficznych warunkach środowiskowych, także bardzo ważną cechą jest łatwość dostosowania się oraz spostrzegawczość.
Praca odbywa się na halach ubojowych, rozbiorowych, produkcyjnych i magazynowych, które są odpowiednio klimatyzowane. Rozbieracz wykonuje zadania przy pomocy niebezpiecznych narzędzi, maszyn i urządzeń, gdzie istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności.