Artiklar

Utstationering av arbetare till Danmark

Data publikacji:01.10.2019

Antalet företagare som beslutar att tillhandahålla tjänster i Danmark ökar ständigt genom att utställa sina anställda. I detta fall måste arbetsgivaren komma ihåg att inte bara de lagliga bestämmelserna i det land där han äger företaget kommer att gälla utan också dansk lag. Utstationering av arbetstagare innebär också tillämpning av internationell rätt, konventioner om dubbelbeskattning, gemenskapsbestämmelser om utstationering av arbetstagare samt samordning av social trygghet.

För att anställa anställda till Danmark måste företaget börja med att registrera sig i RUT-systemet, som hanteras av Erhvervsstyrelsen. Arbetsgivaren bör registrera sig senast på dagen för arbetet. Om ett nytt uppdrag genomförs är företagaren skyldig att registrera sig igen i systemet.

Den danska lagen om utstationering av arbetare av den 25 mars 2011, skapad på grundval av direktiv 96/71, anger inte en minimilön för utstationerade arbetare. Det finns inga minimilöneföreskrifter i Danmark. Priserna fastställs i kollektivavtal förhandlade av fackföreningar med arbetsgivarorganisationer.

Den 19 september 2012 trädde den nya lagen L921 i fråga om skatt på uthyrning av utländskt arbete i kraft. Dansk företagare som anställd arbetar för, kan anses av de danska skattemyndigheterna vara en ”riktig arbetsgivare”. Denna term betyder en entreprenör som faktiskt använder en anställds arbete, som bär ansvar och risk för resultaten av sitt arbete.

Ett internationellt arbetsutbyte inträffar när en anställd som har ingått avtal med en entreprenör och arbetar för en annan entreprenör utomlands. Det finns tre parter vid sådan uthyrning:

  • dansk entreprenör,
  • en arbetsgivare från ett annat land än Danmark som utstationerar anställda att arbeta i Danmark,
  • anställd.

SKAT eller de danska skattemyndigheterna har publicerat en guide som beskriver tillämpningen av den nya skatten.
Lönerna för anställda från utlandet beskattas enligt lag L921, en skatt på 35,6%, som bestar av två delar:

  • 8% beräknat på bruttoinkomst – skatt på arbetsmarknaden,
  • 30% beräknat efter avdrag för skatt på arbetsmarknaden – skatt på hyra av arbetskraft.

En dansk entreprenör som använder utländska anställda ansvarar för att samla in den nya skatten. Grunden för att beräkna skatten är bruttoersättningen till en anställd från utlandet, och den presenteras av företaget som anställer arbetstagaren.
Skatten dras av den danska företagaren när fakturan betalas för den tjänst som tillhandahålls till den utländska entreprenören.
En arbetsgivare från Danmark är skyldig att upprätta en månadslista över anställda som har utfört arbete för den, inklusive avdragsbeloppet.