Om företaget

Ledande industri

Köttindustrin inkluderar uppgifter relaterade till bearbetning av köttråvara. Köttindustrins huvuduppgift är slakt av djur, styckning av slaktkroppar i olika delar, produktion av köttberedningar. Köttindustrin är den största industrin inom livsmedelsindustrin.

Den största grisuppfödningen är i Tyskland, men Spanien, Frankrike, Polen, Italien, Danmark, Nederländerna och Belgien är också viktiga producenter av kött i EU.

Utvecklingen av köttindustrin i varje land beror främst på efterfrågan, råvaran, arbetskraftsproduktivitet och komparativa fördelar.

Den nuvarande marknadssituationen visar att konsumenter väljer högkvalitativa produkter som har ett högt köttinnehåll. En mycket viktig trend som avgör produktionsökningen är aktivitet i sklaktarier med traditioner. Hälsosam mat blir alltmer populär, vilket innebär att köttindustrin måste uppfylla kundernas krav.

Företaget är specialiserat på att hyra ut anställda till anläggningar för kött.
Huvudyrket är köttstyckaren, som utför aktiviteter relaterade till styckning i delar, i halvor, styckning av mindre köttdelar, iakttagande av sanitära och hygieniska bestämmelser och säkerhetsanvisningar.

Uppgifter som en köttstyckare har:

  • styckning av halva slaktkroppar (gris), kvartsparter av nötkreatur, slaktkroppar (kalv och får) för hand samt på band,
  • skärning med specialverktyg av halva slaktkroppar (svin), kvartsparter av nötkreatur, slaktkroppar (kalv och får) samt mindre köttdelar, för charkuterier och konserver,
  • beredning av element för framställning av rökt kött eller för ytterligare bearbetning för att erhålla en slutprodukt,
  • sortering av kött och fett från bearbetning av element till rökta produkter eller andra slutprodukter i klasser beroende på färgen på köttet, etc.,
  • klassificera fett, ben, vener i enskilda klasser,
  • styckning av alla typer av slaktdjur,
  • mekanisk och manuell avhudning,
  • skärpning och underhåll av verktyg för skärning och styckning.

En anställd på köttavdelningen bör ha tillräcklig kondition och uthållighet. Styckaren jobbar under specifika miljöförhållanden, därför mycket viktiga egenskaper är lätt anpassningsbarhet och uppfattningsförmåga.

Arbetet sker i slakterier, styckning-, produktion- och lagringshallar, som är ordentligt luftkonditionerade. Styckaren utför uppgifter med hjälp av farliga verktyg, maskiner och apparater, där det är viktigt att vara extrem försiktig.